TELLI SIIT

TARTU TAKSOD
+372 4555 555

Hinnakiri Price list
6:00-23:00 23:00-6:00
Sõidualustamistasu
Start fee
2.90 2.90
Sõidukilomeetritasu
Fare per kilometre
€/km 0.65 0.75
Ajatasu
Time-based fee
€/min 0.23 0.27

Ajatasu ja sõidukilomeetritasu rakendatakse kogu sõidu vältel samaaegselt. Time-based fee and fare per kilometre are applied throughout the journey simultaneously.

Maakonda sõites tasub klient ühe otsa eest. Maakonda tellides ja Tartusse sõites tasub klient ühe otsa eest.

Soodne Hind!